RODO

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tłumaczenie i Nauczanie Języków Obcych mgrEwa Tyburczy, ulica Jaroszówka 9a, 15-157 Białystok, NIP: 7271308185, tel. 603-294-028 ,
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Bieżąca komunikacja z klientami

  2. Rozliczenie z klientami

  3. Spełnianie wymogów ustawowych

  4. Zlecenie tłumaczenia do realizacji bądź wykonanie zleconego tłumaczenia

  5. Przeszukiwanie wcześniej wykonanych tłumaczeń, aby ułatwić wykonanie nowego tłumaczenia

  6. Uzupełnienie, aktualizacja, poprawianie, powielanie, ponowne wydrukowanie już wykonanego tłumaczenia


3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną.
4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z nawiązaniem lub zachowaniem relacji biznesowych.
5. Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
7. W przypadku kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami przetwarzane są dane teleadresowe pozyskane z Pani/Pana strony internetowej lub ogólnie dostępnych serwisów z danymi teleadresowymi.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Kontakt 

Ewa Tyburczy

ul. Jaroszówka 9A  
15-157 BIAŁYSTOK 

 

Tłumaczenia:

e-mail: tyburczy.ewa@gmail.com

Invenzia:

invenzia.aktywnie@gmail.com

tel. kom. +48 603 294 028  
skype: Tyburczy4077

Godziny otwarcia:

poniedziałek:  9:00-18:00
wtorek: 9:00-18:00
środa: 9:00-18:00
czwartek: 9:00-18:00
piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-15:00 

*po uzgodnieniu telefonicznym przyjmujemy klientów również w innych godzinach.  

Social Media:

Na naszych mediach społecznościowych codziennie znajdziesz najnowsze informacje. 
Prowadzimy także aktywne wtorki, które pozwolą Ci poznać interesujące włoskie i francuskie słówka
oraz inspitujące piątki z motywującym cytatem.

 

Każdego dnia na naszym stories znajdziesz garść Włoskich i Francuskich informacji.