Polityka prywatności

Invenzia logo

Dbamy o Państwa prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Dając przykład organizacji odpowiedzialnej oraz świadomej, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

 

 1. Kim jest Administrator Danych?

Administratorem danych jest  TŁUMACZNIE I NAUCZANIE JEZYKÓW OBCYCH mgr Ewa Tyburczy  z siedzibą:Ul Jaroszówka 9a       15-157 Białystok;

NIP 7271308185, REGON 50699679, e-mail: tyburczy.ewa@gmail.com

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.  Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 1. W jakim celu zbieramy Państwa dane?
 • Zbieramy dane by móc się z Państwem komunikować.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zbieramy dane, by móc wysłać newsletter, informacje marketingowe m.in. o usługach, promocjach.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Państwa zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, można ją w każdej chwili wycofać pisząc do Administratora.

 

 • Zbieramy dane by spełnić obowiązek prawny

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) dane będą przetwarzane w celu wprowadzenia do wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).

 

 • Zbieramy dane, by móc administrować stroną internetową i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) i móc kontaktować się z Państwem. Dane te będą przetwarzane od chwili, gdy Użytkownik polubi stronę lub zacznie „Obserwować” również wtedy, gdy dołączy do grupy umieści wpis lub komentarz na platformie. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu gdy Użytkownik zrezygnuje z opcji „Lubię to” „Obserwuj”, lub cofnie/usunie swoją wcześniejszą aktywność lub poprzez skontaktowanie się z nami – Administratorem.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony, grupy, fanpage ustala Administrator, a zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczone są grupy, fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami tj. np. Facebook.

 

 • Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Państwa świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 

 • Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Będziemy przetwarzać Państwa dane, kiedy będą wymagać tego od nas przepisy prawa np. podatkowe i księgowe.

 

 1. Kiedy możemy zbierać Państwa dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy udostępniają je Państwo poprzez (a) zamówienie naszych produktów lub usług (przez nasze strony internetowe, telefon, e-mail i bezpośrednio w biurze), (b) odwiedzanie naszej strony internetowej, (c)kontakt z nami poprzez pytanie, komentarz lub reklamację, (d) zapisanie się newsletter lub inną naszą usługę (np. wycenę), wzięcie udziału w ankiecie lub konkursie.

 

 1. Komu możemy przekazać Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę księgową  Biuro Rachunkowe Sylwia Wojszel – Wspólnik Spółki Cywilnej ul. Aleksandra Puszkina 49, 15-190 Białystok i dostawca usług hostingowych: Hostinger International Ltd.61 Lordou Vironos Street; 6023 Larnaca, Cyprus

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO. Państwa dane mogą być przekazane:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Dropbox International Unlimited Company One Park Place Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

 

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

Macie Państwo prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu poprzez mail: tyburczy.ewa@gmail.com celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

 1. Jak długo przetwarzamy dane?

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

 

 1. Polityka plików cookies
  • Administrator używa plików cookies by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Pliki ciasteczek wykorzystujemy  w następującym celu: przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań, optymalizacji dostosowania zawartości stron www do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron www w formie dostosowanej do jego potrzeb, tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron www przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury.
  • Stosujemy pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach: uwierzytelniające, zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia, pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. zbierające informacje o sposobie użycia stron www, zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika.
  • Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron www lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie.
  • Używamy wtyczek i innych narzędzi analitycznych tj. Google Analytics, narzędzi remarketingowych tj. Facebook Pixel, korzystamy z narzędzi, by kierować do użytkowników reklamy oraz korzystamy z narzędzi społecznościowych udostępnianych przez portale takie jak: Facebook, Instagram, YouTube. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na tych stronach/portalach społecznościowych.

 

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie i każde inne postanowienia dotyczące prywatności. Niniejsza wersja obowiązuje od 14 czerwca 2021 r.

Pin It on Pinterest