Usługi tłumaczeń

Jesteśmy firmą tłumaczeniową, która od ponad 20 lat zajmuje się tłumaczeniem dokumentów z języka francuskiego i włoskiego oraz na język francuski i włoski.

W zakresie tłumaczeń pisemnych

(w tym przysięgłych) wykonujemy przede wszystkim tłumaczenia:

Z

DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I UMÓW KUPNA-SPRZEDAŻY

Francja, Belgia, Włochy, Luksemburg, Kanada i Szwajcaria

Z

DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

Z

DOKUMENTÓW SZKOLNYCH

świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomów

Z

DOKUMENTÓW USC

akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dokumenty poświadczające możliwość zawarcia związku małżeńskiego

Z

dokumentów ZUS i US

nadanie nr NIP, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek/podatku

Z

ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI

Z

dokumentów bankowych niezbędnych do otrzymania kredytu

Z

prawne i sądowe

wyroki sądowe, odwołania i apelacje, akty notarialne, upoważnienia i pełnomocnictwa, testamenty

Z

tłumaczenia związane z działalnością firmy

wyciągi z rejestrów handlowych i spółek, umowy handlowe, umowy o pracę, korespondencja firmowa, świadectwa pracy

Z

inne

W zakresie tłumaczeń ustnych

dostosowujemy się do potrzeb klienta

Z

tłumaczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego

załatwianie formalności niezbędnych do zawarcia małżeństwa, ceremonie zawarcia małżeństwa

Z

rozprawy sądowe

Z

tłumaczenia w trakcie aktów notarialnych

zakupu/sprzedaży nieruchomości, podpisania umowy spółki, potwierdzenia tożsamości

Z

tłumaczenia rozmów i negocjacji handlowych

Pin It on Pinterest