"Jesteśmy firmą tłumaczeniową, która od ponad 20 lat zajmuje się tłumaczeniem
dokumentów z języka francuskiego i włoskiego oraz na język francuski i włoski."

Ewa Tyburczy: posiadam uprawienia tłumacza przysięgłego języka francuskiego i włoskiego
Znajduje się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości i konsultantów
Francji i Włoch. Numer TP/1154/05

Z zakresu tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych)
wykonujemy przede wszystkim tłumaczenia:

 

• dowodów rejestracyjnych (Francja, Belgia, Włochy, Luksemburg, Kanada i Szwajcaria) i umów kupna-sprzedaży,

• dokumentów tożsamości, 

• dokumentów szkolnych (świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomów),

• dokumentów USC (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dokumenty poświadczające możliwość zawarcia związku małżeńskiego),

• dokumentów ZUS i US (nadanie nr NIP, zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek/podatku),

• zaświadczenia o niekaralności,

• dokumentów bankowych niezbędnych do otrzymania kredytu,

• prawne i sądowe: wyroki sądowe, odwołania i apelacje, akty notarialne, upoważnienia i pełnomocnictwa, testamenty,

• tłumaczenia związane z działalnością firmy: wyciągi z rejestrów handlowych i spółek, umowy handlowe, umowy o pracę, korespondencja firmowa, świadectwa pracy.

• inne 

 

W zakresie tłumaczeń ustnych dostosowujemy się do potrzeb klienta.

• tłumaczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego:
 *załatwianie formalności niezbędnych do zawarcia małżeństwa, ceremonie zawarcia małżeństwa.
• tłumaczenia w trakcie aktów notarialnych: zakupu/sprzedaży nieruchomości, podpisania umowy spółki, potwierdzenia tożsamości.
• rozprawy sądowe.
• tłumaczenia rozmów i negocjacji handlowych.

Kontakt 

Ewa Tyburczy

ul. Jaroszówka 9A  
15-157 BIAŁYSTOK 

 

Tłumaczenia:

e-mail: tyburczy.ewa@gmail.com

Invenzia:

invenzia.aktywnie@gmail.com

tel. kom. +48 603 294 028  
skype: Tyburczy4077

Godziny otwarcia:

poniedziałek:  9:00-18:00
wtorek: 9:00-18:00
środa: 9:00-18:00
czwartek: 9:00-18:00
piątek: 9:00-18:00
sobota: 9:00-15:00 

*po uzgodnieniu telefonicznym przyjmujemy klientów również w innych godzinach.  

Social Media:

Na naszych mediach społecznościowych codziennie znajdziesz najnowsze informacje. 
Prowadzimy także aktywne wtorki, które pozwolą Ci poznać interesujące włoskie i francuskie słówka
oraz inspitujące piątki z motywującym cytatem.

 

Każdego dnia na naszym stories znajdziesz garść Włoskich i Francuskich informacji.